آموزش ویژه افراد بالای 20 سال

آیا شما بالای 20 سال سن دارید و میخواهید در یک دوره تحصیلی ثبتنام کنید؟

اگر مدرک دیپلم [متوسطه دوم] را ندارید:
مدرک ندارید و میخواهید تحصیل را شروع کنید؟ در این صورت، دوره فنی و حرفهای بزرگسالان احتمالاً گزینه خوبی برای شما خواهد بود. این دوره آموزش فنی و حرفهای در مقطع متوسطه و به طور ویژه برای بزرگسالان است. میتوانید از طریق Komvux (آموزش بزرگسالان شهرداری) در شهرداری محل اقامت خود درخواست دهید. آموزش فنی و حرفهای بزرگسالان همیشه شامل یادگیری عملی حرفه (APL) میشود که فرصت دارید ضمن تحصیل در شرکتی کار کنید تا بیشتر بیاموزید و ارتباطات ارزشمندی برقرار کنید. پس از اتمام دوره آموزش فنی و حرفهای بزرگسالان خود، دیپلم معادل پایان تحصیلات متوسطه دریافت میکنید.

ویژه افراد دارای دیپلم متوسطه:
آیا دیپلم متوسطه دارید اما هنوز مایلید در دوره آموزش فنی و حرفه‌ای ثبت‌نام کنید؟

در این صورت باید برای کسب اطلاعات بیشتر، به Yrkeshögskolan (آموزش عالی فنی و حرفهای) مراجعه کنید. در آنجا، دورههای آموزشی بسیاری با مدت مختلفی را خواهید دید، گرچه غالب آنها 1–2 ساله هستند. اگر دورهای را دیدید که مایل بودید در آن شرکت کنید، آموزشگاه میتواند به پرسشهای احتمالی شما پاسخ دهد. این آموزشگاه همچنین در مورد سطح تسلط ضروری شما به زبان سوئدی تصمیم میگیرد. برای دریافت پاسخ پرسشهای خود در رابطه با این

ویژه افرادی که تحصیلات خود را در سایر کشورها گذراندهاند:
آیا تحصیلات خود را در کشوری دیگر گذرانده‌اید؟ در این صورت، ممکن است بتوانید با اعتبارسنجی مدارک تحصیلی فعلی خود، از تحصیل در سوئد معاف شوید یا دوره آموزشی کوتاه‌تری را بگذرانید.