Validering

Har du en utländsk utbildning som du vill använda i Sverige? 
Då kan du få din utbildning bedömd i Sverige. Ibland räcker det att översätta utbildningen. Men ofta behöver du komplettera, med exempelvis någon kurs för att validera dina kunskaper. Du kan säkert mer än vad som står i dina betyg.

Har du jobbat utomlands i ett yrke och vill fortsätta med det i Sverige?
Om du inte har någon formell utbildning kan validering vara ett bra sätt att gå vidare på. Det är att bevisa vad man kan. Genom att validera dina tidigare kunskaper kan du kanske korta utbildningen du vill läsa, eller anpassa den på något annat sätt. 

Om du vill jobba

Om du har jobbat tidigare i ett annat land, och vill jobba med samma sak här i Sverige så kan du oftast söka jobb ändå. Men ibland behövs bevis på din kunskap. Då kan du validera din tidigare kunskap för att visa vad du kan.

Om du vill studera

Har du jobbat eller studerat tidigare, men behöver lära dig mer för att jobba i Sverige? Så här går det till:

Vill du gå en vuxenutbildning?
Är du över 20 år, utan gymnasiebetyg och vill gå en vuxenutbildning? Då ska du vända dig till Komvux i din kommun. De kan hjälpa dig att validera dina betyg eller kunskaper.

Vill du gå en högre utbildning på yrkeshögskolan?
Har du hittat en högre utbildning du vill gå, även om du inte har alla intyg som krävs? Då kanske du kan bli antagen ändå om du har tillräckliga kunskaper och kompetenser. Det kan exempelvis innebär att du har lärt dig själv genom att jobba med något i ett annat land, driva ett eget företag eller liknande.