کلیدی برای کاریابی.

آیا به تازگی به سوئد آمدهاید؟

آموزش فنی و حرفه‌ای اقدامی سریع و مؤثر در جهت کاریابی است. در یک دوره آموزش فنی و حرفهای، حرفه‌ای را از پایه تا پیشرفته یاد می‌گیرید. این آموزش همیشه شامل کار عملی نیز است، که فرصت دارید ضمن گذراندن دوره تحصیلی، حرفه را در محیط کاری واقعی  یاد بگیرید. می‌توانید (مثلاً) به عنوان یک تکنیسین برق، مکانیک خودرو، آرایشگر مرد، دستیار پرستار، نقاش یا آشپز کار کنید. در اینجا، اطلاعاتی درباره نحوه شروع تحصیل (به عنوان یک نوجوان یا بزرگسال) ارائه شده است. ما هیچ دوره یا فرصت شغلی فراهم نمی‌کنیم – فقط اطلاعاتی  درباره دوره‌های آموزشی ارائه می‌کنیم.