YourSkills.se یک شبکۀ اطلاع رسا ی ب دربارۀ حرفه ها و آموزش ف ی ن و حرفه ای است و مختص شماست که تازه به سوئد آمده اید.

آیا شما در سوئد تازه وارد و جویای کار یا تحصیل هستید؟

آیا اجازۀ اقامت دریافت کرده اید و در فکر تحصیل یا کار کردن هستید؟

کارهای خوب و دوره های آموزشی هوشمندانه ای برای تازه واردان در سوئد وجود دارد. ما به افراد بیشتری نیاز داریم که فرصتهای موجود برای توسعه را می بینند و علاقمند به کار کردن در بخش های ساختمان، طراحی، صنایع، IT، خدمات، بهداشت و درمان و مهندسی هستند. سوئد به استخدام افراد زیادی در این زمینه ها نیاز دارد، از این رو احتمال پیدا کردن کار خوب است، و حتی می توان گفت خیلی خوب است. ضمناً راههای مختلف بسیاری برای تحصیل و پیشرفت شغلی نیز وجود دارد.