اعتبارسنجی

آیا دارای مدرک تحصیلی از کشوری خارجی هستید و مایلید از آن در سوئد استفاده کنید؟ 
در این صورت، میتوانید تحصیلات پیشین خود را در سوئد اعتبارسنجی [معادلسازی] کنید. گاهی اوقات، فقط ترجمه مدارک تحصیلی (ریزنمرات و غیره) کافی است. با این حال، اغلب به موارد دیگری در سوابق خود نیاز دارید: مثلاً، ممکن است لازم باشد برای اعتبارسنجی مدارک خود، دوره آموزشی را بگذرانید. مهارتهای شما احتمالاً فراتر از ریزنمرات و مدارک تحصیلی پیشین شماست.

 

آیا در خارج از کشور در حرفه خاصی مشغول بودید و اکنون میخواهید این حرفه را در سوئد ادامه دهید؟
اگر هیچ دوره تحصیلی رسمی را نگذرانده باشید، احتمالاً اعتبارسنجی گزینهای مطلوب برای شما خواهد بود. اعتبارسنجی تواناییهای شما را اثبات میکند. با اعتبارسنجی مدارکی که قبلاً کسب کردهاید، ممکن است بتوانید دوره آموزشی مورد نیاز را کوتاهتر کنید یا به طریقی دوره آموزشی خود را تعدیل کنید. 

اگر می‌خواهید کار کنید

اگر قبلاً در کشوری دیگر کار کرده‌اید و اکنون مایلید در همان زمینه در سوئد کار کنید، معمولاً تنها کافی است اینجا برای شغل درخواست دهید. با این حال، گاهی اوقات به مدارک نیاز دارید که صلاحیت شما را اثبات کند. در این صورت، می‌توانید مدارک قبلی خود را برای اثبات توانایی‌های فعلی خود اعتبارسنجی کنید.

اگر مایلید تحصیل کنید

آیا قبلاً کار یا تحصیل کردهاید، اما اکنون میخواهید بیشتر یاد بگیرید تا در سوئد کار کنید؟ آنچه میتوانید انجام دهید به شرح زیر است:

مایلید دورههای آموزشی بزرگسالان را بگذرانید؟
آیا بیش از 20 سال سن دارید، دیپلم متوسطه ندارید و مایلید دورههای آموزشی بزرگسالان را بگذرانید؟ باید با Komvux (آموزش بزرگسالان شهرداری) در شهرداری محل اقامت خود صحبت کنید. آنها میتوانند به شما در اعتبارسنجی دیپلم یا مدارکتان به شما کمک کنند.

آیا مایلید مدرک آموزش عالی را در کالج فنی و حرفهای دریافت کنید؟
آیا دوره آموزش عالی را پیدا کردهاید که میخواهید آن را بگذرانید اما تمامی مدارک لازم را ندارید؟ همچنان ممکن است اگر مهارت و توانایی کافی داشته باشید، واجد شرایط این دوره تحصیلی باشید. مثلاً، ممکن است مهارتهای لازم را در شغلی در کشوری دیگر یا از طریق اداره شرکت خود یا طریقی مشابه یاد گرفته باشید.