در اینجا کمی درباره بازار کار به شما اطلاعات می‌دهیم. YourSkills هیچ پیشنهاد کاری ارائه نمی‌دهد.

مشاغل

در اینجا کمی درباره بازار کار به شما اطلاعات میدهیم. YourSkills هیچ پیشنهاد کاری ارائه نمیدهد.
مشاغل خوب و دوره‌های آموزشی کارآمدی برای تازه واردان در سوئد وجود دارد. شما از طریق دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای می‌توانید صلاحیت اشتغال در حرفه‌هایی را کسب کنید که بهترین فرصت‌های کاری را دارند. این حرفه‌ها شامل (مثلاً) آشپز، تکنیسین برق، دستار پرستار، نجار، راننده کامیون، جوشکار، تکنیسین سیستم گرمایشی/تهویه یا مکانیک می‌شود. به طور خلاصه، آموزش فنی و حرفه‌ای فرصتی مطلوب برای یافتن کاری خوب به شما می‌دهد. ما هیچ پیشنهاد کاری ارائه نمیکنیم.

کار کردن در سوئد

سوئد کشوری مناسب برای کار کردن است. اینجا، دستمزدها خوب است، محیط‌های کاری ایمن است و فرصت‌های کاری خوبی دارید. اگر دوره آموش فنی و حرفه‌ای را بگذرانید، فرصت‌های کاری بسیاری پیش روی شما خواهد بود.

دستمزد و ایمنی

در سوئد، قوانین بسیاری برای تضمین ایمنی کارگران وجود دارد. هیچ کس نباید در محل کار آسیب ببیند. یک سازمان دولتی به طور ویژه به این موضوع میپردازد: سازمان محیط کاری سوئد (Arbetsmiljöverket). مثلاً، در بسیاری از مشاغل، باید برای کار کردن، تجهیزات حفاظتی بپوشید.

بسیاری از افراد در سوئد عضو اتحادیه صنفی هستند. اتحادیه صنفی به شما در دفاع از حقوق خود به عنوان کارگر کمک میکند و همچنین تضمین میکند که بیش از حد کار نکنید یا حقوق بسیار پایینی دریافت نکنید.