Use Your Skills.
Är du ny i Sverige och söker jobb eller utbildning? Välkommen.

Har du fått uppehållstillstånd och funderar över skola eller jobb?
Det finns bra jobb och smarta utbildningar för nyanlända i Sverige.

Vill du skaffa dig en bra och smart utbildning som ger dig ett jobb med goda framtidsutsikter? Eller vill du fortsätta att utveckla dina talanger och skicklighet för att fortare komma ut i arbete. Välkommen till Sverige. Vi behöver fler som ser utvecklingsmöjligheterna och som gillar att jobba inom bygg, design, industri, it, service, vård och tekniksektorn. Sverige behöver anställa ett stort antal inom dessa områden så chanserna att få jobb är goda, t o m mycket goda. Det finns dessutom många olika vägar att välja på för att utbilda och vidareutbilda sig, samt flera olika karriärvägar. Här på YourSkills.se hittar du information och länkar där du kan läsa mer om vilka olika möjligheter som finns för dig att hitta jobb eller börja studera.

Lön och säkerhet
Efterfrågan på arbetskraft är också stor vilket gör att många yrken inom dessa områden är jämförelsevis välbetalda. Dessutom finns det i Sverige väl fungerande regler och säkerhetsföreskrifter som ser till att skydda arbetstagarna och deras intressen på arbetsmarknaden.

Karriär
Det finns många olika slags karriärvägar. Ett bra alternativ för många är att påbörja en yrkesutbildning eller en vidareutbildning som ger en snabbare möjlighet än annars att etablera sig i det Svenska samhället och få en hållbar anställning för att sedan gå vidare med sina karriärplaner.

Vart vänder jag mig?
Så fort du har fått ett uppehållstillstånd från Migrationsverket kan din framtid i Sverige börja. Det finns många som är engagerade i processen att hjälpa dig som nyanländ att etablera dig. Här hittar du länkar till de som kan hjälpa dig att ta reda på mer om utbildning och arbete och dina möjligheter att skaffa dig en bra framtid.

Är du ny i Sverige och ännu inte fått uppehållstillstånd?
Vad är det första du behöver göra då?
Vad kan du göra sedan?

» Information om det svenska samhället »
» Migrationsverket »
» Ny i Sverige? Se filmerna »
» Film för nyanlända på sex språk »
» Hitta ett jobb i Sverige »

Utbildningsprogram och yrkesområden

Utvecklingen har medfört att arbetsuppgifter och arbetsmiljön inom den här typen av yrken idag ser mycket annorlunda ut i jämförelse med hur det varit.

Ta t ex teknik- och industriyrkena som idag inte alls längre är monotona och repetitiva enligt den traditionella bilden. En CNC-operatör kan idag hantera utrustning för flera miljoner och ligga direkt uppkopplad mot en beställare någonstans i världen och både programmerar och är delaktig i utvecklingen och på en bilverkstad förekommer idag betydligt fler digitala verktyg än oljiga sådana. Lönenivåerna ligger också betydligt bättre till än tidigare. Inom många yrkesområden kan man i dag se en påtaglig förbättring mot förr.

Statistiken visar t ex att högst snittlöner både fem och tio år efter avslutad utbildning ger vissa yrkesförberedande nationella program. Energiprogrammet ligger i topp med i snitt strax över 25 000 kr i månaden fem år efter gymnasiet och strax under 30 000 kr i månaden i genomsnittslön efter tio år. Efter energiprogrammet i löneligan följer programmen för el, bygg, fordon och industri.

Barn- och fritidsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du får lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar. Programmets tre inriktningar är fritid och hälsa, pedagogiskt arbete samt socialt arbete.

Läs mer

Bygg- och anläggningsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Programmets fem inriktningar är anläggningsfordon, mark och anläggning, husbyggnad, måleri samt plåtslageri.

Läs mer

El- och energiprogrammet
El- och energiprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation. Programmets fyra inriktningar är automation, dator- och kommunikationsteknik, elteknik samt energiteknik.

Läs mer

Fordons- och transportprogrammet
Fordons- och transportprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med olika fordon och transporter eller med godshantering. Du får diagnostisera, reparera och ge service till olika fordon. Programmets fem inriktningar är godshantering, karosseri och lackering, lastbil och mobila maskiner, personbil samt transport.

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med handel, administration och kommunikation. Programmets två inriktningar är administrativ service samt handel och service.

Läs mer

Hantverksprogrammet
Hantverksprogrammet vänder sig till dig som vill använda dina händer och arbeta med ett kreativt hantverksyrke. Du kan välja hantverk inom många olika branscher. Programmets fem inriktningar är finsnickeri, florist, frisör, textil design samt övriga hantverk.

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet
Hotell- och turismprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med turism, hotell- och konferensverksamhet. Programmets två inriktningar är hotell och konferens samt turism och resor.

Läs mer

Industritekniska programmet
Industritekniska programmet vänder sig till dig som vill arbeta med t.ex. produktframställning, driftsäkerhet och svetsning inom teknisk industri. Du får lära dig att hantera tekniska system. Programmets fyra inriktningar är driftsäkerhet och underhåll, processteknik, produkt och maskinteknik samt svetsteknik

Läs mer

Naturbruksprogrammet
Naturbruksprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog. Programmets fyra inriktningar är djur, lantbruk, skog samt trädgård.

Läs mer

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta praktiskt i yrken kring måltiden nära kunder och gäster på t ex restaurang, bageri eller butik. Programmets tre inriktningar är bageri och konditori, färskvaror, delikatess och catering samt kök och servering.

Läs mer

VVS- och fastighetsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med de tekniska system i byggnader som svarar för värme, kyla, ventilation, vatten och avlopp samt med fastighetsservice. Programmets fyra inriktningar är fastighet, kyl- och värmepumpsteknik, VVS samt ventilationsteknik.

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning. Inriktningar finns på alla program utom vård- och omsorgsprogrammet.

Läs mer