Use Your Skills.
آیا شما در سوئد تازه وارد و جویای کار یا تحصیل هستید؟ خوش آمدید!

آیا اجازۀ اقامت دریافت کرده اید و در فکر تحصیل یا کار کردن هستید؟
در مورد کارهای خوب و دوره های آموزشی هموشمندانه برای تازه واردان در سوئد مطالب بیشتری بخوانید.

آیا می خواهید یک دورۀ آموزشی خوب و هوشمندانه انتخاب کنید که کار و دورنمای مطلوب آینده را برایتان ایجاد کند؟
یا اینکه می خواهید به گسترش استعدادها و مهارتهای خود ادامه دهید تا زودتر سر کار بروید.
به سوئد خوش آمدید. ما به افراد بیشتری نیاز داریم که کار کردن را دوست دارند و آیندۀ خود را در بخش های ساختمان، طراحی، صنایع، آی.تی (IT) ، خدمات، درمان و فن و تکنیک می بینید. سوئد به استخدام تعداد زیادی افراد در این زمینه ها نیاز دارد از اینرو شانس کار پیدا کردن خوب و حتی خیلی خوب است. ضمناً راههای مختلف بسیاری برای تحصیل و ادامۀ تحصیل و همچنین راههای مختلف پیشرفت شغلی نیز وجود دارند. در وبسایت YourSkills.se اطلاعات و لینک هائی وجود دارند که شما می توانید در آنها در مورد امکانات مختلف کار پیدا کردن یا آغاز به تحصیل مطالب بیشتری بخوانید.

حقوق و تأمین شغلی
تقاضا برای نیروی کار نیز زیاد است که باعث می شود برای بسیاری از مشاغل در این زمینه ها نسبتاً حقوق خوبی پرداخت می شود. ضمناً در سوئد مقررات و آئیننامه های اجرائی خوبی نیز وجود دارند که از کارکنان و حق و حقوق آنها در بازار کار محافظت می کنند.

پیشرفت شغلی
راههای بسیاری برای پیشرفت شغلی وجود دارد. یک گزینۀ مطلوب برای بسیاری از افراد آغاز یک دورۀ آموزشی فنی و حرفه ای یا دورۀ آموزشی تکمیلی است که در مقایسه با استقرار در جامعۀ سوئد و کسب یک استخدام پایدار و در پی آن پیشرفت در مدارج شغلی، امکان پیشرفت سریعتری ایجاد می کند .

به کجا بایستی مراجعه کنم؟
به محض دریافت اجازۀ اقامت از ادارۀ مهاجرت آیندۀ شما در سوئد می تواند آغاز شود. بسیاری از دست اندرکاران در فرآیند کمک به شما تازه واردان وجود دارند که تلاش می کنند تا شما در جامعه مستقر شوید. در اینجا لینک های دست اندرکارانی وجود دارد که می توانند اطلاعات بیشتری در مورد تحصیل و کار و امکانات شما برای ایجاد یک آیندۀ مطلوب در اختیار شما بگذارند.

آیا شما در سوئد تازه وارد و جویای کار یا تحصیل هستید؟
در اینصورت اولین کاری که بایستی انجام دهید چیست؟
پس از آن چکار بایستی بکنید؟

« اطلاعات در مورد جامعۀ سوئد «
« ادارۀ مهاجرت «
« تازه وارد در سوئد؟ تماشای فیلم ها «
« فیلم برای تازه واردان به شش زبان «
« کار پیدا کردن در سوئد «

برنامه های آموزشی و زمینه های شغلی/حرفه ای

پیشرفت باعث شده که امروزه وظایف و محیط کاری در این نوع زمینه های شغلی در مقایسه با قبل بسیار متفاوت است.
بطور مثال مشاغل فنی و صنایع برخلاف تصویر سنتی امروزه دیگر یکنواخت و تکراری نیستند. یک اوپراتور سی.اِن.سی امروزه می تواند تجهیزات چند میلیونی را اداره کرده و مستقیماً به یک سفارش دهنده در نقطۀ دیگری از جهان متصل بوده و هم برنامه نویسی کند و هم در گسترش صنعتی مشارکت داشته باشد و امروزه در یک کارگاه مکانیکی به مراتب ابزار دیجیتال بیشتری نسبت به آغشته به روغن وجود دارد.
سطح حقوق و دستمزد نیز نسبت به گذشته به مراتب بهتر است. امروزه در بسیاری از زمینه های شغلی بهبودهای محسوسی نسبت به گذشته ایجاد شده است.
آمار نشان می دهد که بطور مثال بالاترین میانگین حقوق دستمزد هم پنج و هم ده سال پس از خاتمه برخی رشته های سراسری فنی و حرفه ای وجود دارد. رشتۀ انرژی با داشتن میانگینی کمی بالاتر از 25000 کرون در ماه پنج سال پس از دبیرستان و کمی بالاتر از 30000 کرون در ماه بطور متوسط پس از گذشت ده سال در رأس قرار دارد. رشته های برق، ساختمان، خودرو و صنایع در رده بندی حقوق و دستمزد پس از رشتۀ انرژی جای دارند.

رشتۀ کودک و اوقات فراغت
مخاطب رشتۀ کودک و اوقات فراغت افرادی هستند که می خواهند با کودکان، نوجوانان و بزرگسالان کار کنند. شما در مورد انسانها در سنین مختلف و با داشتن شرایط مختلف آموزش می بینید. این رشته دارای سه شاخۀ ”اوقات فراغت و تندرستی”، ”کار تعلیمی و تربیتی” و ”کار اجتماعی” است.

بیشتر بخوانید

رشتۀ ساختمان و تأسیسات
مخاطب رشتۀ ساختمان و تأسیسات افرادی هستند که می خواهند در زمینۀ ساختمان، تعمیر و نگهداری و عملیات بازسازی خانه ها و تأسیسات کار کنند. این رشته دارای پنج شاخۀ ”خودروهای تأسیساتی”، ”زمین و تأسیسات”، ”خانه سازی”، ”رنگ آمیزی” و ”آهنگری” است.

بیشتر بخوانید

رشتۀ برق و انرژی
مخاطب رشتۀ برق و انرژی افرادی هستند که می خواهند با نصب برق، سیستم تولید اتوماتیک، تکنیک انرژی، محیط زیست و آب یا کامپیوتر و ارتباطات کار کنند. این رشته دارای چهار شاخۀ ”اتوماتیزاسیون/کارکرد اتوماتیک”، ”تکنیک کامپیوتر و ارتباطات”، ”برق فنی” و ”تکنیک انرژی” است.

بیشتر بخوانید

رشتۀ خودرو و حمل و نقل
مخاطب رشتۀ خودرو و حمل و نقل افرادی هستند که می خواهند با خودروهای مختلف و حمل و نقل کار کنند با کالا سروکار داشته باشند. شما خودروهای مختلف را عیب یابی، تعمیر و سرویس می کنید. این رشته دارای پنج شاخۀ ”کار با کالا”، ”صافکاری و نقاشی”، ”کامیون و ماشینهای متحرک”، ”اتومبیل” و ”حمل و نقل” است.

بیشتر بخوانید

رشتۀ بازرگانی و اداری
مخاطب رشتۀ بازرگانی و اداری افرادی هستند که می خواهند در زمینه تجارت، مدیریت و ارتباطات کار کنند. این رشته دارای دو شاخۀ ”خدمات اداری” و ”بازرگانی و خدمات” است.

بیشتر بخوانید

رشتۀ کارهای دستی/صنعتگری
مخاطب رشتۀ کارهای دستی/صنعتگری افرادی هستند که می خواهند از دستهای خود برای کار در یک شغل صنعتگری خلاق استفاده کنند. شما می توانید کارهای دستی/صنعتگری در زمینه های بسیار مختلفی را انتخاب کنید. این رشته دارای پنج شاخۀ ”نجاری ظریفکاری”، ”تزئین گل”، ”طراحی پارچه” و سایر کارهای دستی است.

بیشتر بخوانید

رشتۀ هتل و گردشگری
مخاطب رشتۀ بازرگانی و اداری افرادی هستند که می خواهند در زمینه گردشگری، هتل و برگزاری کنفرانس کار کنند. این رشته دارای دو شاخۀ ”هتل و کنفرانس” و ”گردشگری و سفر” است.

بیشتر بخوانید

رشتۀ فنی صنایع
مخاطب رشتۀ فنی صنایع افرادی هستند که می خواهند در زمینه بطور مثال ارائه تولیدات، ایمنی کارکرد صنعتی و جوشکاری در صنایع فنی کار کنند. شما کار با سیستم های فنی را یاد میگیرید. این رشته دارای چهار شاخۀ ”ایمنی کارکرد صنعتی و تعمیر و نگهداری”، ”تکنیک فرآوری”، ”تولید و ماشین تکنیک” و ”فن جوشکاری” است.

بیشتر بخوانید

رشتۀ بهره برداری از طبیعت
مخاطب رشتۀ بهره برداری از طبیعت صنایع افرادی هستند که می خواهند با گیاهان، جانوران، خاک، آب یا جنگل کار کنند. این رشته دارای چهار شاخۀ ”جانوران”، ”کشاورزی”، ”جنگل” و ”باغبانی” است.

بیشتر بخوانید

رشتۀ رستوران و مواد غذائی
مخاطب رشتۀ رستوران و مواد غذائی افرادی هستند که می خواهند در زمینۀ وعده های غذائی با مشتریان و میهمانان بطور مثال در رستورانها، نانوائی یا فروشگاه تماس مستقیم داشته باشند. این رشته دارای سه شاخۀ ”نانوائی و قنادی”، ”مواد غذائی تازه”، ”غذاهای خوشمزه و کیترینگ/پذیرائی” و ”آشپزخانه و سِرو غذا” است.

بیشتر بخوانید

رشتۀ آب و فاضلاب و مستغلات
مخاطب رشتۀ آب و فاضلاب و مستغلات افرادی هستند که می خواهند با سیستم های فنی ساختمانها برای گرمایش، سرمایش، تهویه، آب و فاضلاب و همچنین خدمات ساختمانی کار کنند. این رشته دارای چهار شاخۀ ”مستغلات”، ”تکنیک سرمایش و گرمایش”، ”آب و فاضلاب” و ”تکنیک تهویه” است.

بیشتر بخوانید

رشتۀ مراقبت و نگهداری
مخاطب رشتۀ مراقبت و نگهداری افرادی هستند که می خواهند در زمینۀ خدمات بهداشتی و درمانی، روانپزشکی، مراقبت و نگهداری سالمندان و افراد دارای معلولیت کار کنند. همۀ رشته ها بغیر از رشتۀ مراقبت و نگهداری دارای شاخه های مختلف هستند.

بیشتر بخوانید