Arbete

Det finns bra jobb och smarta utbildningar för nyanlända i Sverige. Vi behöver fler som ser utvecklingsmöjligheterna och som gillar att jobba inom bygg, design, industri, it, service, vård och tekniksektorn. Sverige behöver anställa ett stort antal inom dessa områden så chanserna att få jobb är goda, t o m mycket goda. Det finns dessutom många olika vägar att välja på för att utbilda och vidareutbilda sig, samt flera olika karriärvägar.

Lön och säkerhet

Efterfrågan på arbetskraft är också stor vilket gör att många yrken inom dessa områden är jämförelsevis välbetalda. Dessutom finns det i Sverige väl fungerande regler och säkerhetsföreskrifter som ser till att skydda arbetstagarna och deras intressen på arbetsmarknaden.

Karriär

Det finns många olika slags karriärvägar. Ett bra alternativ för många är att påbörja en yrkesutbildning eller en vidareutbildning som ger en snabbare möjlighet än annars att etablera sig i det svenska samhället och få en hållbar anställning för att sedan gå vidare med sina karriärplaner.

Vart vänder jag mig?

Så fort du har fått ett uppehållstillstånd från Migrationsverket kan din framtid i Sverige börja. Det finns många som är engagerade i processen att hjälpa dig som nyanländ att etablera dig. Här hittar du länkar till de som kan hjälpa dig att ta reda på mer om utbildning och arbete och dina möjligheter att skaffa dig en bra framtid.